Section #
Segment

Responsible party: Ragnheiður Ólafsdóttir

Segment

The transparent presentation of data

Landsvirkjun operates according to an ISO 14001 certified Environmental Management System. The system requires the Company to outline its policies on environmental matters and to identify the potential environmental impact of its operations.

Landsvirkjun has, since 2006, published annual environmental reports detailing the management of environmental aspects and the Company’s objectives with regard to environmental matters. The Company is committed to the transparent presentation of data in order to support open and constructive dialogue on the Company’s success rate in environmental matters.

The numerical environmental data is compiled from Landsvirkjun’s accounting records, DynamicsAX, GB (green accounting), a human resource system, the geothermal database ViewData managed by Kemía sf., Landsnet’s database on electricity generation and records on land-use, land-use change and forestry (LULUCF) from the Agricultural University of Iceland. The data published are either actual figures or calculated based on measured values and have been reviewed by EFLA Consulting Engineers. The information in this report is given to the best of knowledge and is considered accurate.

Green Accounts 2015 (PDF)

Segment

Published materials 2015

Landsvirkjun carries out extensive monitoring and detailed research within the areas affected by its operations. The Company also conducts extensive research on the environmental impact of potential power projects. The objective is to assess the environmental feasibility of these future projects.

The research is carried out in cooperation with the various universities, research institutes and independent specialists. A number of reports are released every year and most of these are available (in Icelandic) via the website Gegnir.is and at the Company library. The

Environmental Report for 2015 is only published digitally. Reports released by the Company pertaining to environmental matters can now be easily accessed. Clicking on the title of the report will open the electronic version of the report. Landsvirkjun hopes that sharing the report electronically will increase public access to information on environmental matters and its operations.

Segment
Utilisation of water resources Number
Þeistareykjavirkjun: Vinnslueiginleikar gufu og vatns úr borholum: Uppfærð skýrsla með nýjum gögnum. LV-2015-003
Krafla: Blástursprófun holu KJ-35 eftir hreinsun. LV-2015-045
Krafla og Bjarnarflag: Afköst borhola og efnainnihald vatns og gufu í borholum og vinnslurás árið 2014. LV-2015-081
Þeistareykjavirkjun : Vinnslueiginleikar gufu og vatns úr borholum : Uppfærð skýrsla með nýjum gögnum. LV-2015-083
Tectonic control of alteration, gases, resistivity, magnetics and gravity in Þeistareykir area : implications for Northern rift zone and Tjörnes fracture zone. LV-2015-039
Revision of the conceptual model of the Krafla geothermal system. LV-2015-040
The Krafla Geothermal System: Research summary and conceptual model revision. LV-2015-098
Háhitasvæðin á Þeistareykjum, í Kröflu og Námafjalli. Vöktun á yfirborðsvirkni og grunnvatni árið 2015. LV-2015-125
Geothermal utilisation Number
Afkomu- og hraðamælingar á Langjökli jökulárið 2013-2014. LV-2015-008
Norðausturland endurskoðun rennslislíkans. LV-2015-058
Afkomu- og hraðamælingar á Langjökli : jökulárið 2012-2013. LV-2015-076
Bjarnarflag - holur BJ-13, BJ-14 og BJ-15 : þunnsneiðagreining og úrvinnsla. LV-2015-094
Emissions to air Number
Styrkur brennisteinsvetnis í andrúmslofti í Reykjahlíð og Kelduhverfi : Úrvinnsla mælinga 2014. LV-2015-035
Comparison of methods to utilize CO2 from geothermal gases from Krafla and Þeistareykir. LV-2015-057
Emissions to water and soil Number
Dallækur í Mývatnssveit : Efnagreiningar sýna af vatni og seti. LV-2015-079
Dallækur í Mývatnssveit : Breytingar kortlagðar eftir loftmyndum 1945 - 2014. LV-2015-095
Noise levels Number
Vöktun hljóðstigs við jarðvarmavirkjanir : greinargerð um hljóðmælingar árið 2014. LV-2015-050
Hljóðstigsreikningar frá fyrirhuguðum vindmyllum ofan Búrfells. LV-2015-091
Land reclamation and re-forestation Number
Þeistareykjavegur nyrðri og virkjunarsvæði : uppgræðsluaðgerðir 2014 og áætlaðar aðgerðir 2015. LV-2015-029
Umhverfishópur Landsvirkjunar. Skýrsla sumarvinnu 2015. LV-2015-101
Gróðurstyrking við Hálslón og á Hraunum, Fljótsdalsheiði [rafrænt] : framkvæmdir og árangur 2015. LV-2015-106
Gróðurstyrking á Húsey 2015 : framkvæmdir og árangur 2015 : tillaga að áætlun 2016. LV-2015-111
Impact on the ecosystem Number
Burðarsvæði Snæfellshjarðar 2005-2013 : mat á áhrifum virkjunar. LV-2015-130
Gróður- og fuglavöktun á háhitasvæðum í Þingeyjarsýslum árið 2014. LV-2015-011
Gróðurfar á rannsóknarsvæði vindorku vegna Búrfellslundar. LV-2015-034
Fiskirannsóknir á vatnasvæði Þjórsár árið 2014. LV-2015-060
Heiðagæsir á vatnasviði Kárahnjúkavirkjunar árið 2014. LV-2015-068
Vatna- og sundfuglar á Jökulsá á Dal og endur á Lagarfljóti og á vötnum á Fljótsdalsheiði árið 2014. LV-2015-071
Útbreiðsla og ástand seiða í Jökulsá á Dal og hliðarám hennar 2014. LV-2015-061
Fiskirannsóknir á vatnasviði Lagarfljóts og Gilsár 2014. LV-2015-119
Fiskirannsóknir í Skjálfandafljóti 2015 og möguleg áhrif virkjana. LV-2015-120
Fuglar og vindmyllur í Búrfellslundi. LV-2015-073
Veiði í vötnum á Auðkúluheiði og á veituleið Blöndustöðvar : Samantekt. LV-2015-109
Skilgreining á svæðum hentugum til endurheimtar votlendis í nágrannabyggðum Kröflu. LV-2015-126
Erosion and sedimentation Number
Blöndulón : vöktun á strandrofi og áfoki : áfangaskýrsla 2014. LV-2015-055
Hálslón : sethjallar og rofsaga. LV-2015-056
Úttekt og mælingar á áfoki við strönd Hálslóns [rafrænt] : áfangaskýrsla 2015. LV-2015-104
Landbrot á bökkum Hálslóns í Kringilsárrana : úttekt 2015. LV-2015-115
Visual impact and landscaping Number
Þeistareykjavegur syðri : landmótunarfrágangur vegar frá virkjun við Þeistareyki að Kísilvegi. LV-2015-022
Sjónræn áhrif. Búrfellslundur : vindmyllur í Rangárþingi Ytra og Skeiða- og Gnúpverjahreppi. LV-2015-089
Landslagsgreining : vindmyllur í Rangárþingi Ytra og Skeiða- og Gnúpverjahreppi. LV-2015-090
Landmótunarfrágangur á námum við Kröflu : Grænagilsöxl og Sandabotnaskarð. LV-2015-124
Borsvæði við Víti KJ-40 : landmótunarfrágangur og vistheimt. LV-2015-118
Other Number
Þeistareykjavirkjun : áætlun um aðgerðir og vöktun umhverfisþátta. LV-2015-052
Þeistareykjavirkjun : yfirlit yfir framkvæmdir sumarið 2014. LV-2015-062
Búrfellslundur : mat á umhverfisáhrifum: frummatsskýrsla. LV-2015-087
Vistferilsgreining raforkuvinnslu með vindorku: vindmyllur á Hafinu við Búrfell LV-2015-129
Umhverfisskýrsla 2014 [rafrænt]. LV-2015-015

Society Number
Samráðsfundur með ferðaþjónustuaðilum vegna framkvæmda við Þeistareyki : samantekt. - Landsvirkjun ; Jóna Bjarnadóttir, verkefnastjóri ; Magnús Orri Schram og Ása Karin Holm Bjarnadóttir (Capacent) LV-2015-028
Áhrif vindmylla í Búrfellslundi á ferðamenn. - Landsvirkjun ; Margrét Arnardóttir, verkefnisstjóri ; Anna Dóra Sæþórsdóttir, Guðmundur Björnsson og Rannveig Ólafsdóttir ; Háskóli Íslands LV-2015-054
Búrfellslundur : vindmyllur í Rangárþingi ytra og Skeiða- og Gnúpverjahreppi : fornleifaskráning 2015. - Landsvirkjun ; Margrét Arnardóttir, verkefnisstjóri ; Fornleifafræðistofan ; Bjarni F. Einarsson LV-2015-063
Áhrif vindmylla í Búrfellslundi á ferðaþjónustu og íbúa. - Landsvirkjun ; Margrét Arnardóttir verkefnisstjóri ; Rannveig Ólafsdóttir, Guðrún Líneik Guðjónsdóttir, Anna Dóra Sæþórsdóttir og Þorkell Stefánsson/Háskóli Íslands LV-2015-072
Samantekt um vettvangsskráðar fornleifar vegna Hrafnabjargavirkjunar (A, B og C) og Fljótshnjúksvirkjunar í Skjálfandafljóti. - Landsvirkjun ; Hrafnabjargavirkjun hf. ; Helgi Jóhannesson, verkefnisstjóri LV ; Franz Árnason, verkefnisstjóri Hrafnabjargavirkjunar ; Fornleifastofnun Íslands ; Elín Ósk Hreiðarsdóttir ... [et al] LV-2015-078
Stækkun Búrfellsvirkjunar : fornleifaskráning vegna deiliskipulags við Búrfellsstöð : Skeiða- og Gnúpverjahreppur. - Landsvirkjun ; Björk Guðmundsdóttir, verkefnisstjóri ; Fornleifafræðistofan ; Bjarni F. Einarsson LV-2015-121
Umhverfishópur Landsvirkjunar. Skýrsla sumarvinnu 2015 LV-2015-101