Segment

Electricity generation is accompanied by unavoidable disturbance to the natural environment and can have a significant visual impact.

Segment

Landsvirkjun places an emphasis on minimising any disturbance created by its operations, maintaining natural diversity and on returning land to a condition as close to its previous state as possible. Landsvirkjun also places an emphasis on creating a balance between its manmade structures, the landscape and the natural environment.  

An emphasis is immediately placed on visual impact and other environmental aspects at the preparation stage for the power stations including extensive research on the environment and by defining Landsvirkjun’s main objectives in the design and overall appearance of structures.

A large number of reports are published annually, outlining the results of research conducted on nature and the ecosystem in Landsvirkjun’s areas of utilisation. The reports are available on the Company website but are mostly in Icelandic.

Section #Iceland’senergylandscape
Segment

Iceland’s energy landscape

Landsvirkjun held an open meeting this year in cooperation with the Federation of Icelandic Landscape Architects to discuss possible avenues in creating a balance between the landscape, landscaping and resource utilisation. The meeting was part of an open symposium to mark Landsvirkjun’s 50th Anniversary.

The impact of man on the landscape in a historical context and the interaction between hydropower and architecture were some of the issues discussed. There was also discussion on whether the visual effects of power structures were reversible with respect to visual aspects and landscape and the integration of development with the surrounding landscape in terms of visual effects.

Among the speakers was Gavin Lister, a landscape architect from New Zealand and founder of Isthmus “a design practice with expertise in areas of landscape architecture, urban design and landscape planning”. Gavin spoke about the energy landscape and the similarities between Iceland and New Zealand in terms of scenery, conditions and renewable energy. The presentation highlighted the fact that although Iceland and New Zealand share many similarities, the challenges are even greater in Iceland because of the lack of forested areas, the delicate vegetation and special nature of the environment. He emphasised the importance of landscape design in projects in Iceland. Gavin‘s presentation can be accessed here:

Segment

Design in Energy Landscapes

Section #Publishedmaterials
Segment

Published materials

Landsvirkjun carries out extensive monitoring and detailed research within the areas affected by its operations. The Company also conducts extensive research on the environmental impact of potential power projects. The objective is to assess how and if Landsvirkjun’s operations affect nature and the ecosystems within these areas. The research is carried out in cooperation with the various universities, research institutes and independent specialists. A number of reports are released every year and most of these are available (in Icelandic) via the website Gegnir.is and at the Company library. The reports are mostly only available in Icelandic.

Segment
Land reclamation and re-forestation Number
Þeistareykjavegur nyrðri og virkjunarsvæði : uppgræðsluaðgerðir 2014 og áætlaðar aðgerðir 2015. LV-2015-029
Umhverfishópur Landsvirkjunar. Skýrsla sumarvinnu 2015. LV-2015-101
Gróðurstyrking við Hálslón og á Hraunum, Fljótsdalsheiði [rafrænt] : framkvæmdir og árangur 2015. LV-2015-106
Gróðurstyrking á Húsey 2015 : framkvæmdir og árangur 2015 : tillaga að áætlun 2016. LV-2015-111
Impact on the ecosystem Number
Burðarsvæði Snæfellshjarðar 2005-2013 : mat á áhrifum virkjunar. LV-2015-130
Gróður- og fuglavöktun á háhitasvæðum í Þingeyjarsýslum árið 2014. LV-2015-011
Gróðurfar á rannsóknarsvæði vindorku vegna Búrfellslundar. LV-2015-034
Fiskirannsóknir á vatnasvæði Þjórsár árið 2014. LV-2015-060
Heiðagæsir á vatnasviði Kárahnjúkavirkjunar árið 2014. LV-2015-068
Vatna- og sundfuglar á Jökulsá á Dal og endur á Lagarfljóti og á vötnum á Fljótsdalsheiði árið 2014. LV-2015-071
Útbreiðsla og ástand seiða í Jökulsá á Dal og hliðarám hennar 2014. LV-2015-061
Fiskirannsóknir á vatnasviði Lagarfljóts og Gilsár 2014. LV-2015-119
Fiskirannsóknir í Skjálfandafljóti 2015 og möguleg áhrif virkjana. LV-2015-120
Fuglar og vindmyllur í Búrfellslundi. LV-2015-073
Veiði í vötnum á Auðkúluheiði og á veituleið Blöndustöðvar : Samantekt. LV-2015-109
Skilgreining á svæðum hentugum til endurheimtar votlendis í nágrannabyggðum Kröflu. LV-2015-126
Erosion and sedimentation Number
Blöndulón : vöktun á strandrofi og áfoki : áfangaskýrsla 2014. LV-2015-055
Hálslón : sethjallar og rofsaga. LV-2015-056
Úttekt og mælingar á áfoki við strönd Hálslóns [rafrænt] : áfangaskýrsla 2015. LV-2015-104
Landbrot á bökkum Hálslóns í Kringilsárrana : úttekt 2015. LV-2015-115
Visual impact and landscaping Number
Þeistareykjavegur syðri : landmótunarfrágangur vegar frá virkjun við Þeistareyki að Kísilvegi. LV-2015-022
Sjónræn áhrif. Búrfellslundur : vindmyllur í Rangárþingi Ytra og Skeiða- og Gnúpverjahreppi. LV-2015-089
Landslagsgreining : vindmyllur í Rangárþingi Ytra og Skeiða- og Gnúpverjahreppi. LV-2015-090
Landmótunarfrágangur á námum við Kröflu : Grænagilsöxl og Sandabotnaskarð. LV-2015-124
Borsvæði við Víti KJ-40 : landmótunarfrágangur og vistheimt. LV-2015-118
Section #Appendix